• Users Online: 263
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2020| January-March  | Volume 4 | Issue 1  
    Online since April 2, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
EXPERT REVIEWS
Single-cell RNA expression profiling of ACE2 and AXL in the human maternal–Fetal interface
Qing-Liang Zheng, Tao Duan, Li-Ping Jin
January-March 2020, 4(1):7-10
DOI:10.4103/2096-2924.278679  
  15,062 891 60
ORIGINAL ARTICLES
Effects of vitrification on the imprinted gene Snrpn in neonatal placental tissue
Jian-Feng Yao, Yan-Fang Huang, Rong-Fu Huang, Su-Xia Lin, Cai-Qiong Guo, Cheng-Zhou Hua, Pei-Ya Wu, Ji-Feng Hu, You-Zhu Li
January-March 2020, 4(1):25-31
DOI:10.4103/2096-2924.281851  
  3,905 239 1
CLINICAL GUIDELINE
Diagnostic guidelines for infertility
Zi-Jiang Chen, Jia-Yin Liu, He-Feng Huang, Jie Qiao, Can-Quan Zhou, Guo-Ning Huang, Ying-Pu Sun, Dong-Zi Yang, Xiao-Yan Liang, Qi Yu, Yun Sun, Zheng Li, Li-Qing Fan, Cong-Jian Xu, Yuan-Hua Huang, Xue-Hong Zhang, Jing Yang, Shao-Ming Lu, Lin-Lin Cui, Jun-Hao Yan, Jin-Fang Lin
January-March 2020, 4(1):11-17
DOI:10.4103/2096-2924.281853  
  3,419 414 -
EXPERT REVIEWS
Current status and recent advances in preimplantation genetic testing for structural rearrangements
Shuo Zhang, Cai-Xia Lei, Xiao-Xi Sun, Cong-Jian Xu
January-March 2020, 4(1):1-6
DOI:10.4103/2096-2924.281855  
  2,567 286 2
CASE REPORT
Successful pregnancy following transfer of embryo with dissolved zona pellucida
Hong-Xing Li
January-March 2020, 4(1):60-62
DOI:10.4103/2096-2924.281856  
  2,466 196 -
ORIGINAL ARTICLES
Vitrification of In vitro-matured Oocytes: Effects of meiotic spindle morphology on clinical outcome
Rui-Huan Gu, Zhi-Chao Li, Jing-Wen Lang, Hua Chen, Yun Feng, Song Guo, Jing Fu, Xiao-Xi Sun, Yi-Juan Sun
January-March 2020, 4(1):18-24
DOI:10.4103/2096-2924.281854  
  2,250 278 1
REVIEW ARTICLE
Innate lymphoid cells in normal pregnancy and pregnancy-Related diseases
Cheng-Jie Wang, Yi Yu, Ming-Qing Li, Wei-Rong Gu
January-March 2020, 4(1):53-59
DOI:10.4103/2096-2924.281858  
  2,023 210 -
ORIGINAL ARTICLES
In vitro fertilization with single-Nucleotide polymorphism microarray-based preimplantation genetic testing for aneuploidy significantly improves clinical outcomes in infertile women with recurrent pregnancy loss: A randomized controlled trial
Yi-Lun Sui, Cai-Xia Lei, Jiang-Feng Ye, Jing Fu, Shuo Zhang, Lu Li, Xian-Dong Peng, Yue-Ping Zhang, Guo-Wu Chen, Xiao-Xi Sun
January-March 2020, 4(1):32-41
DOI:10.4103/2096-2924.281852  
  2,014 199 1
Implementation of international society guidelines on chorionicity determination in twins: A multi-Center cohort study in mainland China
Su-Wen Wu, Qiong-Jie Zhou, Xi-Rong Xiao, Yu Xiong, Huan Liang, Jie Shen, Jon Barrett, Hong Wang, Xiao-Tian Li
January-March 2020, 4(1):42-52
DOI:10.4103/2096-2924.281857  
  1,794 173 -